Monumenten van Mooi Voorburg

1. In en rond de Oude Kerk


Deze Gotische kerk werd in de 13e eeuw als eenvoudige zaalkerk gebouwd. De toren is voor een deel uit kloostermoppen opgetrokken. Omstreeks 1600 werden aan de kerk een koor, transepten en zijbeuken toegevoegd. Daardoor werd het een hallenkerk. In dit type kerkbouw uit de Laat-Gotische periode zijn de zijbeuken even hoog als het middenschip, waardoor luchtbogen overbodig zijn.

Deze oorspronkelijk katholieke kerk, gewijd aan Heilige Martinus (316-397), doet sinds de Reformatie (ca 1530) dienst als hervormde kerk.

      

 

Aan de kerk werd het portaal later in Lodewijk XVI stijl toegevoegd.

      

In 1877 kreeg de kerk een prachtig orgel, geschonken door prinses Marianne der Nederlanden (1810-1883). In de kerk staat de 'Prinses Marianne' bank, waar in zij de diensten bijwoonde. Haar beeltenis staat voor de kerk.

Boven het portaal is een beeldhouwwerk aangebracht. In het midden staat het wapen van Voorburg met links en rechts afbeeldingen in de Christelijke traditie.

Prinses Marianne, dochter van Koning Willem I, heeft in Voorburg op de buitenplaats 'Rusthof" gewoond. Zij vond in Voorburg lokale verering mede dankzij haar charitatieve inspanningen.

Tussen 1965 en 1968 werd de Oude Kerk ingrijpend gerestaureerd.
Vanaf 1984 klinkt hier van tijd tot tijd een carillon met 38 klokken.

 

Het Wilhelmina Jugendstil hek.


Dit sierhek werd in 1898 gesmeed ter herinnering aan de inhuldiging van Wilhelmina, Koningin der Nederlanden.
De schilden tonen de W van haar naam. Het Jugendstil hek stond eerst rond de boom, die al eerder was geplant
ter ere van de jeugdige vorstin. Deze ‘Wilhelminaboom’ kenmerkte het midden van de Herenstraat.
De boom overleefde een hevige storm in 1984 niet en verdween uit het Beschermde Dorpsgezicht. Door toedoen
van koster Lambertus Kleijn kreeg dit hek in 1987 zijn huidige plaats en siert sindsdien deze linde die in 1946 als
‘Bevrijdingsboom’ werd geplant.
Om de linde meer ruimte te geven en het voortbestaan van dit bijzondere hek te waarborgen, is het in 2011 tijdens de restauratie van dit bijzondere Jugendstil hek in 2011 vergroot met extra stijlen. Toen zijn ook twee ontbrekende schilden toegevoegd.


Zie ook Huygens apotheek >>

Foto's Willem J.Hasekamp.     

<< Vorige pagina