Monumenten van mooi Voorburg

Kerkbrug & Kerkstraat 52 - 56


11. Kerkbrug,

Een vaste oeververbinding op deze plaats naar het oude dorp wordt al in 1556 vermeld. Deze brug over de Vliet is in 1892 gebouwd. Het toenemende scheepsvaartverkeer met hogere schepen maakte echter een beweegbare brug nodig. De bestaande vaste brug werd in 1919 tot een handbediende ophaalbrug met contragewichten omgebouwd. Deze uit geklonken onderdelen opgebouwde brug tezamen met het brugwachtershuisje gaven een karakteristiek beeld aan de Vlietzone uit het begin van de 20e eeuw. Begin 2004 is dit rijksmonument gerestaureerd door de provincie Zuid-Holland en van een elektrische aandrijving voorzien.

13. Kerkstraat 52 – 56

Het linkerdeel van dit vriendelijke gebouwtje met een topgevel dateert uit de 17e eeuw. Het aansluitende rechterdeel met de lijstgevel was vroeger een schuur, die behoorde bij de verdwenen buitenplaats Hoeckvliet. Van 1695 tot 1860 was het linker gedeelte in gebruik als gortmolen en grutterij. Van 1880 tot 1960 dreef men hier een dorpskroeg, toentertijd “De Baars” geheten, omdat deze als ontmoetingsplaats van de visvereniging dienst deed.


Foto's Willem J.Hasekamp.     
<< Vorige pagina