Monumenten van mooi Voorburg

Herenstraat 55 & Voormalig Gemeentehuis

 

3. Herenstraat 55

Dit voorname herenhuis dateert uit de eind 18e eeuw. Het is een van de breedste panden in de Herenstraat en staat bekend als het Van Leeuwenhuis. Jan Dircksz van Leeuwen was in de 17e eeuw gemeentesecretaris van Voorburg en woonde op deze plek. De strakke gevel is voorzien van een rechte kroonlijst. De hoofdingang toont de strenge symmetrie, die zo kenmerkend is voor de Empire stijl.

Na particuliere bewoning werd dit huis gebruikt als vestiging van een bank. In 1988 volgde een grondige restauratie. Het daarboven gelegen woonhuis heeft aan de linkerzijde een eigen opgang.

De hoofdingang toont de strenge symmetrie, die zo kenmerkend is voor de Empire stijl.

 

4. Voormalig Gemeentehuis

Sinds 1882 was hier het gemeentehuis gevestigd, aanvankelijk in combinatie met het postkantoor. Door financiële steun van prinses Marianne, de dochter van Koning Willem II, werd de bouw mogelijk. De bouwstijl is die van het einde van de 19e eeuw, de "Fin du Siècle". De stijl wijst in het algemeen op een geesteshouding die geen vooroordelen kent en zelfs tegen verfijnde decadentie aanleunt. Het ornament boven de ingang is een griffioen, een fabeldier dat het louterende van het aardse bestaan symboliseert. De lantarens aan de gevel zijn later aangebracht en vervingen de straatlantarens, die aan weerszijden van het bordes stonden. Van oudsher was de linker benedenkamer het burgemeester vertrek. Op de gevel is de burcht uit het gemeentewapen van Voorburg aaangebracht.


Het gemeentehuis werd in 1987 ingrijpend verbouwd waarbij alleen de voorgevel bewaard is gebleven. Het is toen ook uitgebreid met het contrasterende gebouw links. Hiervoor werd een pand gesloopt, waarin voorheen een oude mannen- en vrouwentehuis in was gevestigd en dat later als huishoudschool heeft dienst gedaan.

Gedenkplaat in het portaal van het voormalige gemeentehuis.


Foto's Willem J.Hasekamp.     
<< Vorige pagina