Monumenten van Mooi Voorburg

8. Groot toegangshek


Alsde heer Kok niet eens was gaan neuzen op de gemeentewerf van Voorburg was het prachtige hekwerk, dat thans stijlvol een van de toegangen naar Park Vreugd en Rust omlijst, waarschijnlijk in de schrootoven terecht gekomen. Het afgeschreven stuk ijzer had direct zijn belangstelling wegens de herkenbare monumentaliteit, al lag het voor oud roest in een hoek. Kortom: de heer Kok zag er wat in. Maar voordat het een waardige plaats kreeg is er héél wat water door de Vliet gestroomd.

Het hek bleek te hebben gestaan aan het begin van de oprijlaan van de  buitenplaats Hoekenburg waar nu de Hoekenburglaan begint. Het was in 1910 op de wereldtentoonstelling in Brussel door de eigenaar van Hoekenburg, de heer De Voogd, gekocht.


Wegenaanleg was er de oorzaak van dat het in 1928 werd gesloopt en op de gemeentewerf terecht kwam.

In 1963 besloot de Stichting “Mooi Voorburg” te trachten het hek te laten restaureren ten einde het 'ergens' in de gemeente in oude luister te herstellen. Het is begrijpelijk dat daar nogal wat aan te pas is gekomen. Ten eerste de financiering, vervolgens moest er een plaats worden gevonden en welke smid kan een dergelijk specialistenwerk nog kunnen maken. Tenslotte bleek dat het gemeente eigendom eerst officieel aan "Mooi Voorburg" moest worden overgedragen, zodat "Mooi Voorburg" het recht kreeg om het te restaureren.


Na diverse prijsopgaven van constructiebedrijven werd in 1969 de opdracht gegund aan de fa. Elderhorst in Nootdorp die volgens de door Ir. Kruger gemaakte tekeningen het werk keurig heeft afgeleverd. Ondanks financiële steun van vele particulieren, bedrijven, Rijk, Provincie en de Gemeente moest "Mooi Voorburg" bij de Raiffeisenbank in 1973 een lening sluiten, die binnen de gestelde termijn kon worden afgelost.

 

In 1972 ging de Gemeenteraad accoord met het aanvaarden van het aanbod van "Mooi Voorburg" en werd ‘groen licht’ gegeven voor de voor de gemeente bijkomende kosten van het bouwkundige werk en de plaatsing. Het thans als een goud gekroonde parel aan de Parkweg pronkende sierhek werd op 5 september 1973 door burgemeester Feith geopend en door "Mooi Voorburg" aan de gemeente overgedragen, natuurlijk met muzikale opluistering van Forum Hadriani. Een feest ter bekroning van de toen 15-jarige Stichting “Mooi Voorburg”.


foto's Willem J.Hasekamp     
<< Vorige pagina