Monumenten van Mooi Voorburg

19. Franse Kerkstraat


19. Franse Kerkstraat 2-8

Deze huisjes vormen een typisch voorbeeld van woningbouw uit het einde van de 19e eeuw. De pandjes zijn paarsgewijs in spiegelbeeld gebouwd, zoals uit de deurplaatsing valt op te merken. Met dat principe wordt heel efficiënt gebruik gemaakt van de beschikbare binnenruimte voor het portaal, de trap en het toilet.
De vier huisjes zijn in 1977 tot twee woonhuizen gerestaureerd.De opvallend rode voorgevel is opgetrokken uit machinaal gevormde stenen van Rijn-formaat.
De vier topgevels zijn versierd met zeskantige pinakels met bolvazen.

Dorpswacht


      

20. Franse Kerk

Dit zaalkerkje dateert uit 1726. De gaafheid van vorm en de harmonische verhoudingen van de voorgevel tonen de uitgangspunten van de Classicistische stijl. Het monument is de oudste door Franse vluchtelingen gestichte kerk in Nederland.
De naar Voorburg uitgeweken Hugenoten lieten dit sobere godshuis bouwen met eigen geld.
In 1985 werd de kerk ingrijpend verbouwd en uitgebreid met het vierde Boograam en de consistorie aan de achterzijde. Sindsdien is hier de Gereformeerde kerk (vrijgemaakt) gevestigd.


 

foto's Willem J.Hasekamp     
<< Vorige pagina