Welkom

MONUMENTEN VAN MOOI VOORBURG


Voorburg, van oudsher "het lieflijk dorp aan de Vliet", ontstond ruim 2000 jaar geleden op de eerste strandwal.
De Romeinen gebruikten die plek als een hoeksteen van hun verdediging en groeven daartoe mede hun gracht. Dit waterwerk is deels nog terug te vinden in het Rijn-Schiekanaal, onze Vliet.

Voorburg groeide uit tot een fraai gelegen dorp. Een oase van rust ook voor gefortuneerde bewoners die hier hun buitenplaatsen stichtten.
Denk hierbij aan staatsman en dichter Constantijn Huygens, staatsman Guillaume Groen van Prinsterer en prinses Marianne der Nederlanden.

De aanwijzing van de kern van Voorburg tot beschermd stads- en dorpsgezicht heeft er toe geleid dat veel monumenten bewaard zijn gebleven. De stichting “Mooi Voorburg” heeft vanaf haar ontstaan in 1959 daaraan een belangrijke bijdrage geleverd.

Ter gelegenheid van haar 55-jarig bestaan in 2014 heeft de stichting "Mooi Voorburg" de Monumentenroute  geactualiseerd en via nieuwe media toegankelijk gemaakt.
Een overzicht van een 20-tal monumenten is weergegeven op een paneel, dat bij de Oude Kerk staat. Wij nodigen u uit voor een wandeling langs deze monumenten. Op de groene gevelbordjes leest u er meer over.
Hieronder treft u een afdruk waar u 24 monumenten in het oude centrum kunt vinden.